اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

Last Update: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۰:۵۸| تعداد بازدید: 792

کارشناسان اداره :

نام ونام خانوادگی

میزان تحصیلات

شماره تماس

ایمیل

خانم مهندس رویا امیری

فوق لیسانس

52328966

Amirir1 /at/ thums.ac.ir

آقای مهندس رضا عینالو

لیسانس

52328966

Eynalour1 /at/  thums.ac.ir

آقای مهندس حامد اسداله پور

لیسانس 52328966 asadolahpourh1/at/thums.ac.ir

خانم مهندس سمیه دستار

فوق لیسانس 52328966 dastars1/at/thums.ac.ir

 

ساختار سازمانی مدیریت نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی :

 

   مجوزهای بهداشتی      

  ضوابط فنی و بهداشتی    

    قوانین و مقررات

 بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

هدف كلي اين مجموعه، ايجاد نظام نظارتي مستمر جهت ارتقاء سطح ايمني مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي است که در اين راستاوظایف خود رابدین شرح اعمال می نماید:

 

 ** بهره گیری از قوانین و مقررات جاری، آخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی واستانداردهای ملی وبین المللی در بررسی و اظهارنظرها

 ** ایجاد هماهنگی با سازمان غذا و دارو در تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی

 ** همکاری با اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذایي، آرايشي و بهداشتي در خصوص اجرای طرح های ملی ایمنی غذا

 ** تأمین سلامت و رضایت مصرف کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

 ** برنامه ریزی و ساماندهی و هماهنگی بین بخش هاي مختلف و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی

 ** رسیدگی به درخواست ها، نامه ها و شکایات و استعلام ها و مدارک و نمونه های رسیده و ارجاع به کارشناسان و نظارت برگردش امور و اقدام در جهت رفع مشکلات و نارسائی ها

 ** نظارت بر فعالیت فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی و بسته بندی و نگهداری و عرضه مواد غذايی، آرایشی و بهداشتی و کنترل کیفیت محصولات تولیدی و نمونه برداری از طریق اعزام کارشناسان به حوزه تحت پوشش دانشگاه

 ** تشکیل کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جهت بررسی، تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی

 ** نظارت بر رعایت قوانین و ضوابط در صدور پروانه ها

 ** کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذايی و آشامیدنی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف

 ** کنترل و بهبود شرايط تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف

 ** همکاری در برگزاری جلسات، کارگروه ها، سمینارها و کارگاه ها

 ** نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (برچسب گذاري)

 ** بهره گیری از سیستم کنترل کیفیت HACCPدر تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در خصوص ایمنی غذا

 ** هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین GMP-GHP-HACCPو همکاری های لازم در زمینه اخذ گواهی نامه های فوق

 ** رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی، تکمیل و ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی بر اساس نوع تخلف (دادسرا ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی بهداشتی و دارویی و یا سازمان تعزیرات حکومتی)

 ** نظارت بر تغییر کاربری فرآورده های تولیدی غیر قابل مصرف انسانی

 ** بررسی و پیگیری موارد شکایات واصله به اداره در خصوص عرضه محصولات تقلبی و غیر قابل مصرف

 ** نظارت بر معدوم نمودن کالاهای تاریخ گذشته، فاقد مجوز با توجه به نامه های ارسالی از سوی اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذایي آرايشي و بهداشتي

 ** پايش محصولات غذايي، آرايشي، بهداشتي در سطح عرضه (PMS)

 ** ارتقاء اطلاعات و توانمندی مسئولین فنی در انجام وظایف

 ** آموزش، اطلاع رسانی و صدور اطلاعیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی