اشتباهات دارو پزشکی-اشتباه در ثبت اطلاعات در کاردکس توسط پرستاران محترم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۰۸:۵۲ | تعداد بازدید: 4

با توجه به نامه مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور ،با موضوع راهکارهای پیشنهادی

در جهت پیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی(اشتباه در ثبت اطلاعات در کاردکس توسط پرستاران محترم)جهت اطلاع ارسال شده است.

فایل های پیوست