به کار گیری داروساز طرحی در بیمارستان امام حسین(ع)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۸:۰۲ | تعداد بازدید: 4

با توجه به فعال شدن داروخانه بیمارستان امام حسین(ع)،همچنین الزام دانشگاه مبنی بر تامین نیروی داروساز جهت مسئولیت فنی

به حداقل دو نفر نیروی داروساز طرحی نیاز می باشد.