ریکال سفازولین

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۸:۳۱ | تعداد بازدید: 6

به دلیل عدم درج مشخصات دارویی به زبان فارسی یا انگلیسی بر روی بسته بندی ویال و برگه راهنمای دارو شایسته است

نسبت به جمع آوری داروی سفازولین 1 گرم ساخت شرکت IBE pharma اقدام گردد.

فایل های پیوست