لزوم عرضه داروهای مورد استفاده در کووید در تمام ساعات فعالیت داروخانه تا اتمام موجودی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۸:۴۸ | تعداد بازدید: 5

نظر به اهمیت تداوم خدمت رسانی مستمر به بیماران ،اعلام می داردکلیه داروخانه های دولتی و خصوصی منتخب ارائه دهنده

 داروهای مورد استفاده در کووید موظفند در تمام ساعات فعالیت داروخانه(به ویزه داروخانه های شبانه روزی)و تا اتمام موجودی

نسبت به عرضه داروهای مذکور اقدام نمایند،در غیر این صورت مسئولیت قانونی و حقوقی مربوطه بر عهده موسس و مسئول فنی خواهد بود.