هشدار سازمان جهانی بهداشت در خصوص ویال های رمدسیویر تقلبی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۷:۵۰ | تعداد بازدید: 1 بازدید

در خصوص داروی تقلبی رمدسیویر به آگاهی می رساند ،سازمان متبوع گزارشی مبنی بر هشدار در مورد داروی تقلبی رمدسیویر

شرکت گیلیاد،که در منطقه آمریکایی سازمان جهانی بهداشت شناسایی و به آن سازمان گزارش شده،مطابق مشخصات اعلام شده در پیوست

دریافت نموده است.

با عنایت به احتمال وجود دارو های تقلبی در بازار سیاه دارویی کشور ،ضمن تاکید مجدد برلزوم کنترل اصالت همه فراورده های سلامت محور

در سامانه ردیابی و رهگیری اصالت(تی تک)خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای دارویی، درمانی و بهداشتی اطلاع رسانی شود.