تشکیل کمیته فنی پروانه های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۲:۱۲ | تعداد بازدید: 95

اولین کمیته فنی مربوط به پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی با حضور

دکتر حسینی و همکاران در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

در این جلسه تعداد 11 پروانه ساخت متعلق به واحدهای تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی بررسی و تایید گردید.

برگزاری این جلسه در راستای تفویض اختیار به اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بوده و

بر این اساس پروانه های ساخت محصولات در شهرستان تمدید می گردد.

دکتر حسینی ضمن اظهار خرسندی از اقدامات انجام شده بیان کرد:

امید است درآینده ای نزدیک با توجه به تلاشهای این اداره به تفویضهای

بیشتری در امر مجوزهای بهداشتی واحدهای تولیدی دست یابیم.

 

خبرها