فرآیندهای اداری واحد نظارت بر مواد مخدر، الکل و داروهای تحت کنترل

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳:۴۵| تعداد بازدید: 82

 

مراحل و فرآیندهای اداری موجود در این واحد به شرح ذیل می باشد:
  
مراحل تحویل دارو به بیماران سرطانی : 

 •  مدارک مورد نیاز شامل:
  • فرم نسخه تنظیم شده توسط پزشک متخصص معالج
  • اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمار 
  • نتیجه بیوپسی یا رادیولوژی که دال بر بیماری باشد . 
 •  بررسی مدارک فوق توسط کارشناس و تائید مدارک
 •  تشکیل پرونده بیمار 
 • صدور فاکتور 
 • تحویل دارو به بیمار 


بیماران صعب العلاج : 

 • اخذ نامه از پزشک معالج
 • ارائه نامه پزشک به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
 •  بررسی توسط کمیسیون پزشکی
 •  صدور فاکتور و ارائه دارو در صورت تائید کمیسیون

 
جانبازان معزز جنگ تحمیلی 

تحویل دارو به جانبازان معزز ، تنها با ارائه نامه از کلینیک درد بینادجانبازان که به تائید مقامات مربوطه در بیناد جانبازان رسیده باشد ، بر اساس میزان و دستور داروئی قید شده در نامه صورت می گیرد . 

 

ارائه دارو به بیماران ترک اعتیاد : 

 • مراجعه بیمار به درمانگاه ترک اعتیاد 
 •  مراجعه بیمار به اداره دارو و ارائه نامه درمانگاه به انضمام کپی و اصل شناسنامه و عکس 
 •  بررسی مدارک 
 •  صدور حواله جهت درمانگاه مبداء