مجوزهای بهداشتی

Last Update: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۳| تعداد بازدید: 679

مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه هاي بهره برداري، مسئول فني، ساخت، تمديد يا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير نام محصول يا مؤسسه، استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات، شناسه نظارت کارگاهي، هم چنين صدور مجوز واردات و گواهي بهداشت براي صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد كه بر اساس قانون مذكور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمل هاي صادره جهت توليد، نگهداري، توزيع و فروش اين محصولات صادر مي شود.

 

    1      پروانه بهره برداری بهداشتی                                              
    2   پروانه مسئول فنی
    3   پروانه ساخت
    4   پروانه بهداشتی کارگاهی (تاسیس وبهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
   5   صادرات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
   6   واردات مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
   7   مجوزهاي موردي(تغيير اوزان،‌نوع پوشش بسته بندي و نام تجاري دوم)
   8  مجوز تأييد گواهي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي جهت درج بر روي برچسب فرآورده هاي غذايي
   9    مجوز نشان ایمنی و سلامت
  10   گواهی حلال ( سامانه ttac.ir )