معاون غذا و دارو

Last Update: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰۹:۲۶| تعداد بازدید: 1548

 

 

 دکتر سید جواد حسینی

سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی:hoseenij1@Thums.ac.ir

تحصیلات:

 دکتری عمومی داروسازی؛

شرح وظایف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

 

* نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی
* بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی
* نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی، آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی
* بررسی در زمینه بهبود روش های نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور
* جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
* نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگ های مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی
* نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی
* نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان
* نظارت بر امور داروئی داروخانه های شهرستان
* کنترل و ارزشیابی فعالیت های آزمایشگاه های داروئی ، غذائی ، و بهداشتی درشهرستان
* کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی
* نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار
* نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور
* نظارت بر نحوه گردآوری آمار مصرف داروهای مختلف در طی سال جهت بررسی بیماری های منطقه ای  و عمومی و گزارش به گروه های تحقیقی برای تحقیق علل شیوع بیماری ها در ارتباط با پیشگیری های لازم