معرفی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰:۳۸| تعداد بازدید: 578

تاریخچه 

آزمایشگاه کنترل فرآورده های غذایی ، آرایشی وبهداشتی در سال 1393 درتربت حیدریه  تاسیس شد  و همچنین آزمایشگاه توانسته است با توسعه از نظر فضا و پرسنل در امر کنترل فرآورده های غذایی ، بهداشتی و آرایشی  گامهای موثری را در راستای افزایش ایمنی غذا و فرآورده های بهداشتی و آرایشی بردارد. آزمایشگاه هم اکنون در محل درمانگاه جواد الائمه واقع شده است و دارای سه بخش می باشد

بخش میکروب شناسی مواد غذایی

بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی

بخش شیمی مواد آرایشی وبهداشتی

 

شرح وظایف آزمایشگاه 

انجام آزمون های میکروبی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی 

انجام آزمون های شیمیایی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی 

کنترل بهداشتی مواد اولیه و فرآورده های کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی مطابق با آخرین استاندارد های ملی 

موجود و اظهار نظر کارشناسی در مورد قابلیت مصرف آنها 

آموزش کارآموزان ومسئولین فنی کارخانجات تولیدی و ارزیابی توانایی آنها در کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی 

کنترل و اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت محصولات تولیدی توسط تولید کننده گان 

بررسی صلاحیت آزمایشگاههای مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی  همکار و کارخانجات تولیدی 

انجام طرح های تحقیقاتی با هماهنگی معاونت پژوهشی و معاونت غذا ودارو