پرسنل و همکاران اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

Last Update: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰۹:۵۸| تعداد بازدید: 947

 

       نام واحد 

         کارشناس

شماره تماس

سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

  خانم دکتر راضیه سلیمی

52328933          

کارشناس اطلاعات دارویی و سموم

         خانم دکتر فاطمه محولاتی 52313070 داخلی102
کارشناس فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل         خانم دکتر فاطمه تقی زاده 52313070 داخلی 115