کارشناسان

Last Update: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰:۴۷| تعداد بازدید: 227
                نام و نام خانوادگی                تحصیلات             شماره تماس
دکتر رویا امیری دکترای صنایع غذایی 52313070 داخلی110
مهندس رضا عینالو کارشناس صنایع غذایی 52313070 داخلی105
مهندس حامد اسد الله پور کارشناس صنایع غذایی 52313070 داخلی112
مهندس سمیه دستار کارشناس ارشد صنایع غذایی 52313070 داخلی111