کارشناسان آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰:۵۳| تعداد بازدید: 202

                   نام و نام خانوادگی                        

               سمت                   

                       مقطع تحصیلی                       

                     خانم مهندس خوری           سرپرست آزمایشگاه                        کارشناسی ارشد
                     خانم مهندس رحمتی         کارشناس بخش شیمی                            کارشناسی
                     آقای مهندس ضیائی        کارشناس بخش میکروبی                        کارشناسی ارشد

شماره تماس:52227210

آدرس:فردوسی جنوبی 62 درمانگاه جواد الائمه