کارشناسان آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی

Last Update: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰۸:۰۳| تعداد بازدید: 622

                   نام و نام خانوادگی                        

               سمت                   

                       مقطع تحصیلی                       

                     خانم دکتر عصمت خوری           سرپرست آزمایشگاه                              دکترا
                     خانم مهندس فهیمه رحمتی         کارشناس بخش شیمی                            کارشناسی
                     آقای مهندس حسین ضیائی        کارشناس بخش میکروبی                        کارشناسی ارشد

شماره تماس:52227210

آدرس:فردوسی جنوبی 12-روبه روی دارو خانه دکتر گل نژاد-ازمایشگاه مواد خوراکی ارایشی-بهداشتی