ابلاغ کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۱۹ | تعداد بازدید: 7

بدین وسیله کد ثبت نسخه کاغذی در سامانه الکترونیک توسط داروخانه با رویکرد تاکید بر استقرار نسخه پیچی

الکترونیکی،بر اساس جدول مندرج در فایل پیوست جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعات حوزه

سلامت ابلاغ می گردد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰