اشتباه در تزریق آمفوتریسین به جای آمفوتریسین لیپوزومال

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰۸:۱۶ | تعداد بازدید: 4

به استحضار می رساند دفتر سازمان گزارشاتی مبنی بر وقوع اشتباهات داروپزشکی تزریق اشتباه آمفوتریسین

به جای ویال آمفوتریسین لیپوزومال از بیمارستانهای کشور دریافت نموده است.

لذا جهت جلوگیری از وقوع این اشتباهات در خصوص داروها توجه همکاران محترم جامعه پزشکی را به نکات

درج شده در فایل پیوست جلب می نماییم.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰