برنامه توزیع تاکرولیموس و مایکوفنولیک اسید وارداتی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۶ | تعداد بازدید: 3

به آگاهی می رساند اولویت توزیع برند خارجی داروهای مذکور صرفا به بیماران پیوندی (قلب،ریه،پانکراس

روده،کبد و کلیه )صورت می پذیرد.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰