جدید ترین لیست داروهای نیازمند به ثبت در سامانه تی تک

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۱:۳۶ | تعداد بازدید: 28

با توجه به نامه مدیر کل محترم امور دارو و و مواد تحت کنترل ،جدید ترین لیست داروهای نیازمند به ثبت

در سامانه تی تک در فایل پیوست جهت اطلاع موجود می باشد.