جمع آوری فرآورده های تقلبی ،قاچاق و فاقد معیارهاو مشخصه های ضروری هویتی،شناسه گذاری و برچسب اصالت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰:۱۶ | تعداد بازدید: 2

به اطلاع می رساند مصرف فرآورده های فاقد معیارهاو مشخصه های ضروری هویتی،شناسه گذاری

و برچسب اصالت، که نوعا این فرآورده ها تقلبی و قاچاق بوده وخارج از زنجیره تامین تعریف شده این

سازمان تولید، انبارش،توزیع و عرضه شده،فاقد مصرف انسانی بوده ومورد تایید این اداره کل نمی باشد.

تاکید می گرددالصاق برچسب اصالت بر روی کلیه فرآ ورده های تحت نظارت این اداره کل که طبق قوانین جاری

این اداره ،دارو یا در حکم دارو می باشند،الزامی است.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰