درخصوص توزیع واکسن فلوگارد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰۸:۰۵ | تعداد بازدید: 7

با توجه به اعلام نیاز مراکز به واکسن آنفولانزا و کمبودهای اعلام شده از سوی برخی معاونتهای غذا و دارو ،مقتضی است

توزیع محموله تولید شده واکسن آنفولانزا با نام فلوگارد در مراکز با توجه به ضرایب توزیع و متناسب با نیاز معاونتهای غذا و دارو

صورت پذیرد.