دریافت دز سوم (یادآور)کووید ۱9

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۳:۴۴ | تعداد بازدید: 18

به اطلاع می رساند دز یادآور فقط برای پرسنل بهداشت و درمان یا افراد با نقص سیستم ایمنی که از نوبت دوم

انها بیش از شش ماه گذشته باشد،انجام خواهد شد.

نحوه تجویز در گروههای مختلف در فایل پیوست ذکر شده است.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰