فراخوان تاسیس داروخانه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰:۳۶ | تعداد بازدید: 11

به آگاهی می رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری داروخانه

روزانه در داخل بیمارستان شفا واقع در تاکستان از توابع استان قزوین با امتیاز سالانه 70 ،طبق ضوابط اقدام نماید.

مقتضی است کلیه متقاضیان حداکثر ظرف مدت یک ماه تا تاریخ 1400/8/24مدارک نهایی خود را به معاونت غذا و دارو

واقع در بلوار آزادگان ،نبش خیابان مفتح،ساختمان شماره 2 تحویل دهند.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰