فراخوان تاسیس داروخانه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰۸:۰۷ | تعداد بازدید: 9

به آگاهی می رساند معاونت غذا و داروی مازندران در نظر دارد در مناطق مذکور در فایل پیوست یک باب داروخانه روزانه

طبق ضوابط و مقررات جاری امور داروخانه ها و اولویت متقاضیان تاسیس نماید.داروسازان واجدالشرایط در صورت تمایل از

زمان درج آگاهی به مدت یک ماه فرصت دارند در سامانه امور مدیریت داروخانه ها(HIX)ثبت درخواست نمایند.

فایل های پیوست