فراخوان تاسیس داروخانه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰۸:۱۰ | تعداد بازدید: 11

به اطلاع می رساند پیرو درخواست ابطال داروخانه دکتر مژده معتمدی در شهر خاوران از توابع شهرستان جهرم و با توجه

به اینکه تک داروخانه در شهر خاوران می باشد،لذا متقاضیان واجد شرایط با داشتن حداقل امتیاز 2000 نسبت به بارگذاری

مدارک لازم در سامانه HIX اقدام نمایند.

فایل های پیوست