مدیریت پسماند ویال های داروی آمفوتریسین

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰۷:۴۹ | تعداد بازدید: 4

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از ویال های داروی آمفوتریسین و آمفوتریسین بی

خواهشمند است ویال های داروی مذکور بعد از مصرف جمع آوری و در پایان هر ماه جهت امحاء به

همراه مستندات لازم به این مدیریت ارسال گردد.

اطلاعیه ها

فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰  


فراخوان تاسیس داروخانه
یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰  


درخصوص توزیع واکسن فلوگارد
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰  


فراخوان واگذاری داروخانه
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰