ابلاغ آیین نامه و ضوابط تاسیس ،ارائه خدمات و اداره داروخانه ها

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰۸:۰۹ | تعداد بازدید: 3

پیرو ابلاغ آیین نامه و ضوابط تاسیس ،ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در سال 1400 اهم مفاد ابلاغیه های

فوق که کلیه داروخانه ها،موسسین و مسئولین فنی موظف و ملزم به اجرای ان می باشند جهت بهره برداری در

فایل پیوست ذکر شده است.

لطفا برای کسب اطلاعات به فایل پیوست مراجعه نمایید.