دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳:۳۸ | تعداد بازدید: 2

در فایل پیوست دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب ارائه شده است.شایسته است متقاضیان

دریافت سهمیه داروهای ذکر شده در پیوست ابلاغی،درخواست خود را جهت بررسی به صورت مکتوب

به دبیرخانه غذا و دارو اعلام نمایند.