راه اندازی قسمت ثبت بازخورد بیمار در سامانه حامی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۲:۲۰ | تعداد بازدید: 4

در راستای رفاه و ارتباط مستقیم ستاد سازمان با بیمار و رصد وضعیت بیماران و بالطبع افزایش ضریب نفوذ

انجام وظایف حاکمیتی و با تاکید بر نوین بودن این فرایند در دنیا و سیاست های سازمان غذا و دارو در خصوص

حمایت از مصرف کنندگان فرآورده های متابولیک ارثی ،به اطلاع میرساند امکان ثبت بازخورد و نظر سرپرست بیماران

در سامانه حامی فراهم شده است.

اطلاعات کامل تر در فایل پیوست موجود می باشد.