نحوه توزیع داروی تحت کنترل اکسی کدون

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳:۲۰ | تعداد بازدید: 1 بازدید

به آگاهی می رساند در خصوص کاربرد مفید قرص اکسی کدون در بیماران با دردهای شدید و همچنین

گزارشات واصله در مورد توزیع بدون محدودیت انواع قرص های خوراکی اکسی کدون در داروخانه های

سراسر کشور،جهت دسترسی آسان بیماران به داروی تحت کنترل مذکور و نظارت بیشتر بر نحوه کنترل آن

قرص مذکور در دوزهای مختلف در داروخانه های منتخب و داروخانه های بیمارستانی مطابق ضابطه

"نظام عرضه و توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها"توزیع و عرضه می گردد.